Deze expositie gaat over  producten van de N.S.F. Over het meest geproduceerde apparaat is een speciale pagina te bekijken: de NSF radio pagina.

De kruiser "De Ruyter", die in de historische slag in de Java-zee ten onder ging, had een N.S.F.-radio-installatie aan boord, waarvan de hier afgebeelde 800 Watt kortegolfzender, type SVC800-16, deel uitmaakte.

Voorbeeld van een nieuwe palknop-constructie van kleine afmetingen.

Een toepassing van de nieuwe palknop constructie wordt getoond in de 200 Watt kortegolfzender, type SMZ104, welke met geopende deuren is afgebeeld, teneinde het geheel automatisch werkende 16-standen palknop-mechanisme laat zien. Dergelijke zenders worden gebruikt voor de berichtendiensten in kust en vliegveld stations, wanneer in verschillende golfbanden gewerkt moet kunnen worden. 1948.

Kleine handige zend-ontvang-installaties, welke door leken bediend kunnen worden, zijn in grote getale in gebruik aan boord van kleine schepen, zoals treilers voor de visserij, sleepboten en reddingsdiensten. Directe telefonische verbinding met de wal en tussen schepen onderling is daardoor mogelijk. Zoals hier aan boord van de "Dorus Rijkers", een schip van de Noord en Zuid Hollandse Reddings Maatschappij.

De treiler-zend-ontvangst-installatie, type SMR109, welke tevens als radiopeiler dienst doet, zoals aan boord van de hiernaast afgebeelde schepen.

De belangrijkheid van radio voor scheepvaart deed de NSF ontstaan, maar een van de belangrijkste apparaten aan boord van een schip is en blijft toch het kompas. Een fabriek, in het leven geroepen door reders, moet niet alleen het nieuwe vervaardigen maar ook het oude: kompassen en scheepstelegrafen. Op de foto staan van links naar rechts: B.J. Hassink, J. van Daal, C.D. van de Poel, A.B. van den Broek en J.A. Hilhorst.

Deze schepen waren voorzien N.S.F. communicatie apparatuur. Duikboten.

De treiler-zend-ontvangst-installatie, type SMR109, welke tevens als radiopeiler dienst doet.

De zender-installatie op het Schiphol, welke de uitgebreide radio diensten onderhoudt en met de gehele wereld in verbinding staat, is uitgerust met 800 Watt N.S.F. lange golf vliegveld zenders, type KVC 800L/33d.

De zender-installatie op het Schiphol.

Radiojongensboek 1941, tweede druk. Met dank aan Hans Bams. Phohi-zender PHI, v.l.n.r. kristaltrap, versterker- frequentieverdubbelingstrappen, eindtrap, modulator- en laagfrequenttrappen.

Foto uit tweede druk, oktober 1941, Radiojongensboek door Leonard de Vries, met dank aan Hans Bams. Bijschrift: Eindtrap van de zender PCJ te Huizen met een golflengte 19,71 meter en twee watergekoelde 100 KW zendlampen.

Volgende pagina